Hur ser äldre strokedrabbade på hemrehabilitering?

Författare: 
Ulla Gurner
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
1998

Utvärdering av samverkansprojekt mellan Nordvästra sjukvårdsområdet (NVSO) och Solna stad.

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 1998:10