Hur kan man mäta kvalitet?

Författare: 
Kristina Larsson
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
1998

Slutrapport från projektet "Kvalitetsbokslut för äldre".

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 1998:7