Hemsjukvård - socialtjänst eller primärvård?

Författare: 
Kristina Larsson, Mats Thorslund
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
1997

Sammanfattande rapport.

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 1997:3