Hem ljuva hem

Författare: 
Sven Erik Wånell, Pär Schön
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2005

Rapporten utvärderar den omvandling från servicehus till seniorboende, som kommunstyrelsen beslutade i maj 2004. I uppdraget ingår också att belysa begreppen servicehus och seniorboende, deras historia och hur utvecklingen är i Sverige.

Rapport nr 2005:5