Hörselproblem i åldrandet

Författare: 
Wilhelmina Hoffman
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2000

Rapporten beskriver hur vanligt hörselproblem är bland äldre, typer av hörselnedsättningar och vad som kan åtgärdas inom vården. Syftet är att ge kunskap om vad som orsakar hörselnedsättningar hos äldre och vilka åtgärder som kan vidtas för att minimera detta handikapp.

 

 

Rapport nr 2000:10
Rapport 10 i projektet "Äldre och Folkhälsa"