Hökarängens Närvårdcentral

Författare: 
Ulla Gurner, Lisbeth Hagman, Anna-Karin Berger, Johan Fastbom, Sara Hjulström, Zahra Shah-Shahid
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2007

Stiftelsen Äldrecentrum fick i slutet av 2004 uppdrag av Stockholms stads Kompetensfond att utvärdera Hökarängens Närvårdcentral. Studien visar på svårigheter, möjligheter och framkomliga vägar. Utvärderingen har som syfte att stödja utvecklingen av Hökarängens NVC. Ett annat viktigt syfte är att kunna användas för utveckling av liknande verksamheter.

Hökarängens NVC drivs sedan juli 2004 som projekt i samarbete mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Inom Hökarängens NVC finns en vårdcentralsdel och en öppen hemtjänstenhet som organisatoriskt och lokal-mässigt är sammanförda och leds av en gemensam enhetschef. Stiftelsen Stora Sköndal har hälso- och sjukvårdsuppdraget inom Hökarängens NVC. Den öppna hemtjänstenhet som finns i lokalerna drivs av Farsta stadsdelsförvaltning under namnet Hökarängens hemtjänst. Projektet har förlängts till och med år 2007.

Rapport nr 2007:5