Hässelgårdens äldrecentral

Författare: 
Lars Sonde
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2008

Studien fokuserar på den speciella äldrevårdcentral som inrättades i Hässelgårdens äldreboende, med Legevesitten som utförare. Uppdraget är att studera samverkansprojektet, och kommer från landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnd. Studien belyser framförallt hur samverkan utvecklades, men även kostnader för verksamheten jämfört med situationen före projektstart och med andra äldrevårdcentraler. Studien visar på betydelsen av personkontinuitet när ett projekt ska drivas med många aktörer involverade. Det är vår förhoppning att denna studie ska vara ännu en pusselbit i kunskapen om hur en sammanhållen vård och omsorg ska kunna utvecklas, och om de fallgropar som finns på vägen dit.

Rapport nr 2008:5