Hälsosamtal och förebyggande hembesök

Författare: 
Susanne Söderhielm Blid, Helena Sherman, Anita Karp, Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2007

Ett försöksprojekt om förebyggande hälsosamtal har drivits i åtta slumpmässigt utvalda vårdcentralsområden och åtta kontrollområden i Stockholms län. Jämförelser har gjorts både före och efter hälsosamtalen. I denna lägesrapport redovisas resultaten från den första enkäten som sänts ut till alla 75-åringar i dessa områden. Här redovisas även erfarenheter från de försöksverksamheter som har genomförts under senare år i länet.

Vanliga problem är syn- och hörselnedsättning, inkontinens och problem med trötthet och sömn. De äldre är uttalat nöjda med de förebyggande hälsosamtalen. Försöksprojektet har skett i samarbete med Centrum för Allmänmedicin.

Rapport nr 2007:3