Hälsosamtal med 75-åringar

Författare: 
Anita Karp, Sven Erik Wånell, CeFAM: Annika Lagerin, Ing-Britt Rydeman, Helena Sherman, Susanne Söderhielm Blid, Lena Törnkvist
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2010

Centrum för Allmänmedicin (CeFAM) och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har utvärderat "Hälsosamtal med 75-åringar", som är en förebyggande verksamhet. Hälsosamtalen innebär att 75-åringen i en öppen men strukturerad dialog ska ges möjlighet att diskutera och reflektera över sin hälsosituation. Hälsosamtalen bedrivs i landstingsregi och av flertalet kommuner, och finansieras med statliga stimulansmedel.

Rapporten riktar sig till beställare och politiker och är också tänkt att vara av intresse för alla dem som på olika sätt arbetar med förebyggande insatser för äldre.

Rapport nr. 2010:4