Granskning av sjukhemsvården på Märsta sjukhem

Författare: 
Ingegerd Nydevik, Karin Axelsson, Bengt Winblad
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
1998

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 1998:3