Från ord till handling

Författare: 
Rose-Marie Hedberg & Eva Norman
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2010

Biståndshandläggaren ska på ett professionellt och rättssäkert sätt ska utreda vilka behov den äldre har av stöd i sin vardag, de ska besluta om insatser och beställa insatserna av den hemtjänstenhet den äldre själv väljer. Den här studien visar att den äldre själv ofta har en diffus uppfattning om vilka insater hon/han har ansökt om, och att det inte  finns någon självklar koppling mellan biståndsbeslut och vad som faktiskt utförs.

Rapport nr 2010:5