Främja hälsan hos äldre med utländsk bakgrund

Författare: 
Elin Hallgren, Roya Ebrahimi, Anita Karp, Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2011

Många av Syriska föreningens medlemmar talar bara arabiska, en del är
analfabeter. Kunskapen om det svenska samhället är begränsad.
Kunskapen om hörnstenarna för en god hälsa är också många gånger
begränsad. Syriska föreningen fick via extra anslag från Stockholms stad
möjlighet att bedriva ett hälsoprojekt, Äldrecentrum fick möjlighet att
följa detta med stöd av anslag från Stockholms stad och Stockholms läns
landsting.

Rapport 2011:1