Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka

Författare: 
Ingrid Hjalmarson
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2014

Den 1 oktober 2012 införde Nacka kommun förenklad biståndshandläggning för hemtjänst med vissa serviceinsatser. Ett av motiven för att införa förenklad biståndshandläggning var att göra det enklare för pensionärer att ta steget att ansöka om hemtjänst redan när hjälpbehoven inte är så stora. Ett annat var att frigöra tid för biståndshandläggarna för mer kvalificerade uppgifter.

Rapporten redovisar vilka erfarenheter som pensionärer som ansökte om hemtjänst med förenklad biståndshandläggning, biståndshandläggare och hemtjänstföretag gjorde under det första året.