Förebyggande hembesök till äldre

Författare: 
Helena Sherman, Susanne Söderhielm Blid, Lena Törnkvist, Anita Karp, Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2007

Stockholms läns landsting har initierat försök med förebyggande hembesök. Målet är att utveckla former för förebyggande hembesök med hälsosamtal. Tanken är att det kan bli en del av distriktssköterskans ordinarie arbete. Rapporten redovisar internationella erfarenheter av förebyggande hembesök och även resultat av de interventionsprojekt som har genomförts i Stockholms län.

Rapport nr 2007:20