Förebyggande hembesök

Författare: 
Anita Karp, Sven Erik Wånell, CeFAM: Annika Lagerin, Ing-Britt Rydman, Helena Sherman, Susanne Söderhielm Blid, Lena Törnkvist
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2010

Syftet med rapporten är att ge en bild av hur förebyggande hembesök
kan integreras i det ordinarie arbetet på en husläkarmottagning. Den ska
bl.a. belysa om de vägval Stockholms läns landsting gjort är adekvata. Till
dessa hör att man valt åldersgruppen 75-åringar, och att man valt att bara
erbjuda ett besök. 

Rapport 2010:11