För vems skull?

Författare: 
Svenskt demenscentrum: Lars Sonde
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2010

Socialdepartementet har gett Svenskt demenscentrum i uppdrag att belysa frågor om tvångs- och skyddsåtgärder inom demensvården. Arbetet har genomförts med olika metoder för att ge en så bred belysning som möjligt. Ambitionen har varit att tillföra mer information till allt som tidigare har utretts i frågan. Upplägget samt den text som formulerats ansvarar Svenskt demenscentrum för.

Rapport utgiven av Svensk demenscentrum 2010.