Färdtjänst i Nordanstig och på Kungsholmen

Författare: 
Anders Wimo, Matti Viitanen, Lars Sonde, Kurt Johansson, Bengt Winblad
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2005

Rapporten redovisar en undersökning av färdtjänsten. En databas som omfattar personer 60 år och äldre med färdtjänst­­tillstånd, har kombine­rats med SNAC-data från Nordanstig och  Kungsholmen. Av de totalt 3 215 personer som har analyserats, har 774 färdtjänst­tillstånd.

Resultaten visar att nyttjande av färdtjänst är en heterogen företeelse. Det före­faller som om andra faktorer utöver problem med att an­vända allmänna kommunikations­medel också kan ligga till grund för färd­tjänsttillstånd. Det finns dessutom en ”serviceskugga”, som innebär att det finns personer som skulle kunna få färdtjänsttillstånd, men som av olika an­ledningar inte har det.

Rapport nr 2005:2
SNAC-K nr 9