Färdigbehandlad... och sen?

Författare: 
Ulla Gurner, Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
1998

Rapporten handlar om den äldre patienten vid utskrivning från sluten sjukhusvård. Det är sammanfattningar av två delstudier inom uppföljningen av Stockholms läns landstings utvecklingsplan.

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 1998:13