Enligt vetenskap och beprövad erfarenhet?

Författare: 
Ingrid Hjalmarson
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2006

Rapporten behandlar hälso- och sjukvården i Stockholms stads särskilda boendeformer.

Kommunerna har ett ansvar för hälso- och sjukvård (förutom läkare) i de särskilda boendena. Några av de frågor som rapporten ställer är: Vad innebär kommunernas ansvar för hälso- och sjukvård? Hur avancerad sjukvård ska kunna utföras? När behövs slutenvårdens insatser? Hur organiseras hälso- och sjukvården i kommunen? Studien baseras på intervjuer med ansvariga i några stadsdelar i Stockholms stad och med externa experter.

Rapport nr 2006:4