En smaklig måltid förlänger livet...?

Författare: 
Inger Weurlander
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2006

I april 2005 öppnade Solna stad måltidsservice alla dagar i veckan på Gunnarbogården, en redan befintlig öppen dagverksamhet. Den skulle ge de äldre innevånarna i Bagartorp möjlighet att komma tillsammans och äta en daglig måltid. Äldrecentrum belyser i den här studien vad erbjudandet av daglig måltid i en öppen verksamhet i närområdet betyder för dem som deltar.

Studien bygger på observerande besök i verksamheten, intervjuer med delta-gare samt med personal, under perioden juni – december 2005. Intervjuer med enskilda äldre som besöker verksamheten genomfördes under perioden december 2005 – januari 2006.

Rapport nr 2006:5