En osynlig grupp

Författare: 
Kristina Larsson, Anna-Karin Berger
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2007

Rapporten ger exempel på några verksamheter som arbetar md stöd för att äldre med psykiska funktionshinder ska kunna bo kvar i egen bostad. Här beskrivs hur en boendestödsverksamhet, en hemtjänstgrupp och en dagverksamhet arbetar med att hjälpa äldre personer med psykiska funktionshinder. Rapporten avslutas med förslag till förbättringar för äldre med psykiska funktionshinder samt förslag till studier som kan ge mer kunskap om behov av boendestöd i den äldre befolkningen. 

Rapporten skrivs mot bakgrund av att psykisk ohälsa hos den äldre befolkningen är ett betydande folkhälsoproblem. Många äldre personer med långvariga psykiska funktionshinder är i behov av särskilt stöd, antingen de bor i eget hem i det vanliga bostadsbeståndet eller i särskilt boende.

Rapport nr 2007:12