En bra början...?

Författare: 
Ingrid Hjalmarson
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2009

Utvärderingen visar att följande behöver förbättras i den palliativa vården i Solna: smärtlindring, stöd till anhöriga, teamarbete, personalens tid för reflektion, ökad läkarmedverkan och kvalitetssäkring. Alltså, att stadens krav på vården i livets slutskede ännu inte uppfylls.

Rapporten utgiven av Socialstyrelsen (2009-126-40)