Dokumentera eller ge vård och omsorg?

Författare: 
Eva Norman & Rose-Marie Hedberg
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2010

Stiftelsen Äldrecentrum har utvärderat projektet ”Social dokumentation” på uppdrag av Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Utvärderingen beskriver hur utbildningsinsatserna i dokumentation har genomförts och undersöker om, och hur, dokumentationen använts i det dagliga arbetet. Rapporten granskar genomförandeplaner och journalanteckningar.

Utvärderingen visar att det är viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv när nya rutiner införs. Stadens stöd vid införandet av ParaSol har varit otillräcklig. För omsorgspersonalen har det varit nödvändigt med kontinuerlig tillgång till nära handledning.

Rapport nr 2010:9