Doften av stekt falukorv

Författare: 
Jenny Österman, Ulla Gurner
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2004

Studien syftar till att öka kunskapen om hur organisation kring mat och måltid ser ut för äldre som bor i ordinärt boende (som bor "hemma") och som inte längre klarar att själva laga sin mat. Resultaten baseras på intervjuer med äldreomsorgsansvariga, biståndshandläggare och enhetschefer inom öppen hemtjänsti Stockholms län.

I rapporten framkommer balnd annat att omsorgspersonalens största problem är bristen på tid kring ”insatsen” mat. Även bristande i kompetens kring kosten hos omsorgspersonalen ses som ett stort problem. Många saknar baskunskaper i matlagning, näringslära och livsmedelshygien. Konsekvenserna av detta blir enahanda mat för den äldre. 

Rapport nr 2005:5