Dirigent saknas!

Författare: 
Ulla Gurner
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2001

Studien omfattar 26 fallstudier av multisjuka 75 år och äldre. Behov och konsumtion av sluten- och öppenvård, kommunal äldreomsorg samt av informella insatser.

 

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas. Se kontaktuppgift i högerkolumnen.

Rapport nr 2001:6