Den mogna arbetskraften - en resurs att vårda

Författare: 
Eva Norman
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
1999

En förstudie om hälsan hos gruppen 50 och äldre, deras arbete och sociala situation.

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 1999:3