Den goda arbetsplatsen inom äldreomsorgen

Författare: 
Anna von Hamm
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2001

Denna kunskapsöversikt ingår i ett projekt som initierats av kultur- och äldreborgarrådet Birgitta Rydell. Arbetsnamnet är ”Den goda arbetsplatsen”. Stockholms stad är angelägen att bidra till förbättring av arbetsmiljön inom äldreomsorgen och förebygga ohälsa hos de anställda. Staden vill fokusera på de goda arbetsplatser som finns, såväl i egen regi som de drivna av privata vårdgivare. Ett par av de frågeställningar som väckts är: Kan de ”goda arbetsplatserna” fungera som förebilder, och i så fall i vilka avseenden? Vad är det som gör att de fungerar väl?

Rapport nr 2001:2