Den geriatriska patienten i vårdkedjan

Författare: 
Ulla Gurner, Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
1999

Den här studien ställer frågan: Var finns hindren och utmaningarna?

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 1999:6