Demensteam - ett steg framåt

Författare: 
Ingrid Hjalmarson
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2006

Bromma stadsdelsförvaltning genomförde 2004-2006 ett tvåårigt projekt  inom den kommunala hemtjänsten med tre team som specialiserade sig på arbetet med personer med demenssjukdomför. Projektet visade sig lyckosamt och är nu en del av den ordinarie verksamheten.

På uppdrag av Kompetensfonden utvärderade Stockholms läns Äldrecentrum projektet.

Rapport nr 2006:10