Demenssjuksköterska inom landstingets primärvård

Författare: 
Lars Sonde
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2012

Tidig upptäckt och ett gott stöd till personen med demenssjukdom och dennes anhöriga under hela sjukdomsperioden var målen när funktionen demenssjuksköterska etablerades hos Tranebergs vårdcentral i Bromma. Många förväntningar riktades på denna tjänst. Rapporten redovisar hur de många förväntningarna hanterats inom ramen för knappa resurser, och hur funktionen demenssjuksköterska i
primärvården skulle kunna utvecklas.

Rapport nr 2012:3