Demensprojekt 2007-2011

Författare: 
Cecilia Werge, Sara Hjulström, Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2010

Under åren 2007-2010 genomfördes många utvecklingsprojekt inom
kommunernas vård och omsorg om personer med demenssjukdom och stöd
till anhöriga. Det fanns dock ingen överblick över dessa i Stockholms län,
inte heller av de projekt som planeras för 2011. Demensrådet i Stockholms
län tog därför initiativ till en kartläggning, som genomförts av Stiftelsen
Stockholms läns Äldrecentrum tillsammans med de fyra övriga FoU-miljöerna
i länet.

Rapport 2010:14