Demens - ett stort och ökande folkhälsoproblem.

Författare: 
Laura Fratiglioni, Hedda Aguero-Torres, Bengt Winblad
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2001

Rapporten beskriver förekomst och utveckling av demenssjukdomar. Syftet är att ge kunskap om kända riskfaktorer, möjlighet till förebyggande insatser.

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 2001:3
Rapport 18 i projektet "Äldre och Folkhälsa"