De politiska målens möte med verkligheten

Författare: 
Nils Hallerby
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
1998

Erfarenheter och reflektioner från ett Stockholmsperspektiv. Delrapport 9 inom projekten "Kvalitetsbokslut för äldre".

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 1998:1