De mest sjuka äldre

Författare: 
Mårten Lagergren
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2012

En beskrivning av demografi, funktionsnedsättningsamt informell och formell vård och omsorg medutnyttjande av data från SNAC-Kungsholmen-studien.

SNAC – The Swedish National Study on Ageing and Care – är en långsiktig nationell studie av åldrandet och vården och omsorgen om de äldre, som initierats av regeringen och genomförs i fyra områden i Sverige. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är huvudman för den del av studien, som genomförs i stadsdelen Kungsholmen i Stockholm. Denna SNAC-Kungsholmen-rapport beskriver en analys av utvecklingen av vårdberoende och funktionsnedsättning inom vård- och omsorgsboendet på Kungsholmen under perioden 2003–2010.

Med hjälp av data som insamlats i SNAC-studien kan olika analyser göras med relevans på nationell nivå. Som ett underlag för regeringens satsning på de mest sjuka äldre beskrivs i denna rapport gruppen de mest sjuka utifrån tre alternativa definitioner:

- personer med omfattande äldreomsorg och omfattande sjukvård
- personer med omfattande äldreomsorg
- personer med omfattande äldreomsorg eller omfattande sjukvård

Beskrivningen som bygger på data från SNAC-Kungsholmen, befolkningsdelen och vårdsystemdelen, syftar primärt till att klarlägga funktionsförmåga och förekomsten av olika hälsoproblem i respektive grupp. Ett huvudresultat är att detta skiljer starkt mellan de äldre med omfattande äldreomsorg och de med omfattande sjukvård. Relativt få har både omfattande äldreomsorg och omfattande sjukvård.