Dagverksamheter. Om vikten av aktivitet och social gemenskap

Författare: 
Gerd Andersson Svidén
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2000

Studien är en kort överblick över den kunskap som finns om behovet av social, fysisk och psykisk aktivitet. Här ges exempel på olika former av verksamheter anpassade för äldre när orken tryter och vanligt fritidsutbud inte längre känns möjlig. Syftet är att ge underlag för prioriteringar av stöd till sociala aktiviteter för äldre som har svårt att delta i det ordinära fritidsutbudet.

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 2000:7
Rapport 9 i projektet "Äldre och folkhälsa"