Bostadsområdets betydelse för hälsa och välbefinnande

Författare: 
Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2000

Rapporten beskriver bland annat bostadsområdets betydelse för äldre, olika metoder för att underlätta kvarboende, närservicens roll, sociala aktiviteter i området. Syftet är att ge kunskap om vilka faktorer som är viktiga för äldre i närmiljön, och vad som kan göras för att öka tryggheten. Rapport 11 i projektet "Äldre och folkhälsa".

 

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 2000:9
Rapport 11 i projektet "Äldre och folkhälsa"