Biståndshandläggare - att vakta pengar eller bedöma äldres behov

Författare: 
Eva Norman
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2010

Under januari och februari 2010 genomfördes åtta seminarier där ett hundratal biståndshandläggare och några av handläggarnas chefer deltog. Biståndshandläggarna kom från 13 av stadens 14 stadsdelsförvaltningar. Seminarierna var ett samarbete mellan Stiftelsen Äldrecentrum och ett så kallat bedömningskansli vid Äldreförvaltningen, som samlat kunskap om Stockholms stads biståndshandläggares bedömningar. Målet med seminarierna var att få fram vilka faktorer som styr och vilka  för förutsänningar som krävs för att biståndshandläggarna ska kunna göra mer individuella utredningar och beslut om de äldres behov av stöd och hjälp. Rapporten bygger på resultat av dessa seminarier.

Rapport 2010:13