Bilagor till rapporten "Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre"

Författare: 
Lisbeth Hagman
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2014

Regeringen gav 2010 Socialstyrelsen uppdraget att göra en vetenskaplig utvärdering av 19 försöksverksamheter som tilldelats statliga stimulansmedel inom området mest sjuka äldre. I uppdraget ingick dessutom att studera tio samverkansnätverk inom vården av de äldre.

Socialstyrelsen gav uppdraget till Aging Research Center (ARC) vid Karolinska Institutet (KI) tillsammans med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum (ÄC). Målet var att hitta generella faktorer och goda exempel som kan stimulera nationell utveckling. ARC/ÄC har följt verksamheterna genom besök, intervjuer, rapporter och utvärderingar samt sammanställt en kunskapsöversikt och tagit del av internationella erfarenheter.

I detta dokument finns samtliga försöksverksamheter och samverkansnätverk presenterade. Dokumentet utgör de två bilagorna till rapporten ”Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre” (2014:6).