Behov och insatser (SNAC)

Författare: 
Mårten Lagergren, Ingalill Rahm Hallberg, Göran Holst, Anders Wimo
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2002

Rapporten beskriver SNAC-projektet och den första så kallade baslinjeundersökningen, som ligger inom ramen ramen för SNAC:s vårdsystemdel. Baslinjeundersökningen är en inventering av samtliga personer 65 år och äldre, som vid en viss tidpunkt bor i området och har varaktiga vård- och omsorgsinsatser från kommun och landsting.

Undersökningen noterar vilka insatser de äldre får, samt olika faktorer av betydelse för behovet av insatser. Detta gör det möjligt att sätta insatserna i relation till behoven och jämföra olika grupper och områden. I rapporten presenteras ett urval av jämförbara resultat från baslinjeundersökningen år 2001 i Skåne-kommunerna, Stockholm/ Kungsholmen och Nordanstig samt Karlskrona för år 2002. En mer fullständig resultatredovisning ges i motsvarande rapporter från resp. område

Rapport nr 2002:10
SNAC-rapport nr 3