Begränsningsåtgärder

Författare: 
Anna-Liisa Suvanto
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2003

Rapporten belyser hur personalen inom äldreomsorgen tänker och resonerar kring sitt arbete med vårdtagare som är föremål för fysiska begränsningsåtgärder och beskriver de frågeställningar och utmaningar som uppstår när begränsningsåtgärder i olika former används på äldreboenden. Syftet är att bidra till det nödvändiga samtalet om etik. Studien är gjord i samarbete med Sophiahemmets sjuksktöerskehögskola.

Rapport nr 2003:5