Baslinjeundersökning 2001-02-01 på Kungsholmen- Essingen. SNAC-Vårdsystemdel

Författare: 
Mårten Lagergren
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2002

Rapporten är den första från SNAC-K-studiens vårdsystemdel. Rapporten beskriver genomförande och resultat från den första inventeringen av samtliga Kungsholmsbor 65 år och äldre, som den 1 februari 2001 hade långvarig vård och omsorg.

Vid inventeringen registrerades de olika insatser de äldre hade samt olika faktorer av betydelse för behovet av vård och omsorg, såsom egenskaper i boendet, tillgången till informell omsorg och vårdtagarnas funktionsnedsättning. Exempel på resultat är att det enligt undersökningen finns små skillnader i funktionsnedsättning mellan de boende i ordinärt boende och de som bor servicehus. Samtidigt är det relativt stora skillnader i insatser. Detta aktualiserar frågan om serviceboendets roll.

Rapport nr 2002:3
SNAC-K rapport nr 1