Avtal, vägen till samverkan?

Författare: 
Jenny Österman, Sven Erik Wånell
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2007

Studien fokuserar på hur Stockholms stad och Stockholms läns landsting genom avtal har utvecklat sin samverkan inom äldreområdet. Rapporten studerar också hur avtalen har påverkat samarbetet mellan parterna. Studien belyser hur man på tjänstemannanivå arbetar med samverkansavtalen via samverkansmöten och liknande arbetsformer. Den ger däremot inget svar på vilka resultat detta gett för den enskilde äldre som har insatser från båda huvudmännen.

Rapport nr 2007:2