Att utveckla maten och måltiden i vård- och omsorgsboende

Kostnadsfri PDF

Författare: 
Jenny Österman, Lisbeth Hagman
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2013

Under hösten 2011 genomförde äldreförvaltningen en screeningundersökning om mat och måltidssituationen vid vård- och omsorgsboenden för personer med demenssjukdom i Stockholm. Syftet med screeningen var att kartlägga hur omsorgen om personer med demenssjukdom genomförs i samband med måltidssituationen i olika stadsdelar och inom olika driftsformer.

Våren 2012 fick Stiftelsen Äldrecentrum i uppdrag att planera och genomföra inspirationsseminarier och nätverksträffar för chefer på vård- och omsorgsboenden i syfte att stimulera till en vidareutveckling av maten och måltiden.

Denna rapport samlar erfarenheter och idéer som kom fram under inspirationsseminarierna och nätverksträffarna. För flera av deltagarna var inspirationsseminarierna en väckarklocka och ett första steg till en fortsatt satsning för att identifiera brister och inleda förbättringsarbete kring maten och måltiden på vård- och omsorgsboenden. Genom nätverksträffarna kände deltagarna att de fick bekräftat att de arbetar i rätt riktning i sitt arbeta att förbättra maten och måltiden. Flera tyckte också att de fick tips på hur de genom små förändringar kan förbättra måltiden för de boende.

 

Rapportnr 2013:3