Att utveckla äldreomsorgen

Författare: 
Inga Michaeli
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2009

Polhemsgården i Solna kom i massmedia under 2001 att stå som sinnebilden för dålig äldrevård i vårt land. En djupt orättvis bild, menade de som arbetade i äldreomsorgen i Solna. Samtidigt sporrade denna negativa bild till att på olika sätt säkerställa en god kvalitet. Ledningen i Solna stad menade att bäraren av denna kvalitetsutveckling måste vara de som är nära de äldre, vårdbiträdet och undersköterskan. Solna satsade på utbildning, Karriärstegen, som blev ett begrepp. Detta ledde vidare till tanken att utforma en ny yrkesroll, en processledare ”på golvet”. Statliga stimulansmedel inom ramen för den nationella Kompetensstegen och egen satsning möjliggjorde en sex terminer lång utbildning, varav fyra inom akademin, på KI. En inom äldreomsorgen sannolikt rätt enastående satsning på vårdbiträden, och undersköterskor. Utbildningen pågick under åren 2006-2008. Äldrecentrum följde processen.

Rapport nr 2009:13