Antidepressiva läkemedel hos äldre på sjukhem i Stockholm

Författare: 
Johan Fastbom, Ingrid Schmidt
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2003

Huvudsyftet med rapporten är att undersöka vilka indikationer antidepressiva läkemedel förskrivs till äldre, och vad dessa indikationer grundar sig på. Rapporten utgår från sju sjukhemsavdelningar i Stockholm. Studien visar på brister för diagnostisering och uppföljning av depression. Bristerna kan leda till både underbehandling och till överbehandling. Ansvariga läkare angav att många gånger hade läkemedelsbehandlingen inte varit nödvändig om det funnits mer resurser för annan typ av behandling.

Rapporten genomförs med anledning av att antidepressiva läkemedel under senare år har ökat markant i alla åldersgrupper. Ökningen är särskilt uttalad hos äldre personer i särskilda boendeformer.

Rapport nr 2003:1