Anhörigstöd i teori och praktik

Författare: 
Lennarth Johansson
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2001

Rapportens syfte är att sammanställa aktuell kunskap om situationen för äldre anhöriga som vårdar närstående. Rapport 12 i projektet "Äldre och Folkhälsa"

 

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 2001:1
Rapport 12 i projektet "Äldre och Folkhälsa"