Anhörigstöd- en livlina

Författare: 
Ingrid Hjalmarson
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2010

Sundbybergs stad har sedan tio år tillbaka ett stort utbud av stödinsatser till anhöriga. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har fått i uppdrag av Sundbybergs stad att utvärdera detta anhörigstöd. Av utvärderingen framgår att Sundbyberg ligger i framkant i länet på vissa områden, t.ex. med anhörigkurator och demenssjuksköterska, vilka beskrivs som en livlina av en av de intervjuade. Inom andra områden exemplevis hemtjänst, har Sundbyberg liknande problem som många av länets andra kommuner. Hemtjänst och korttidsboende har svårt att anpassa sin verksamhet så att den blir bra för närstående. Utvärderingen visar också att det är svårt att nå fram med information till de anhöriga om vilka stödformer som finns.

Rapport nr 2010:1