”Att hon säger att hjälp inte behövs,betyder inte att hjälp inte behövs”

Författare: 
Lars Sonde
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
2014

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har undersökt situationen för yngre personer med demenssjukdom (yngre än 65 år) och deras anhöriga. Fokus har lagts på att beskriva de specifika problem och behov som finns och en kartläggning har gjorts av vilka befintliga resurser som erbjuds för att möta upp behoven.

Rapportnr 2013:10