Åldrandet och äldreomsorgen

Författare: 
Mats Thorslund och Sven Erik Wånell
Kategori: 
Böcker
Årtal: 
2006

Det kommer en dag då vi alla biter försiktigt i brödet heter ett av kapitlen i Åldrandet och äldreomsorgen. Andra ämnen som behandlas förutom tandhälsa är äldres behov, maten, valfriheten, äldreomsorgen i siffror, multisjuka, boendet, förebyggande vård, finansieringen av äldrevården och mycket annat. Boken beskriver hur dagens system fungerar och hur systemet skulle kunna fungera. Boken vänder sig till studenter men är också utmärkt som diskussionsunderlag för alla som arbetar professionellt med äldre.  Åldrandet och äldreomsorgen kan beställas från Studentlitteratur.