Ålderism

Författare: 
Lars Andersson
Kategori: 
Rapporter
Årtal: 
1997

Ålderism - stereotypa föreställningar eller diskriminering som utgår från en människas ålder. Obs! Hänvisning till kapitel i boken Socialgerontologi, Studentlitteratur 2002 (www.studentlitteratur.se)

Rapporten finns inte i pdf-format, men kan beställas på info@aldrecentrum.se

Rapport nr 1997:14